Showing posts with label Ghani Khan baba. Show all posts

Pa Ranra Bandi Mayan Yam


Pa Ranra Bandi Mayan Yam
Da Tiyroo Na, Na Yare Gam
Za Khpyman Pa Gunah Na Yam
Khu Pay Na Ghaweera Kegam
Paroon Thukham Om Nan Gul Yam
Saba Bia Ba Khura Kigam
Za Da Baad Yawa Chapa Yaam
Da Sahra Pa Bagh Tayree Gam
Cha Pa Lara Ki Saa Rashi
Ka Tayra Way Ka Ranra Way
Za Ranra Ki Yam Khushal
Da Tiyroo Na Yarigam
Khu Za Zam Pa Makha Zama
Ka Odrigama Rokigam

Ghani Baba

Posted in , , , , , | Leave a comment

Pukhtun Culture by Ghani Khan Baba


Pukhtun Culture by Ghani Khan Baba
..

Os Hum Pa Kali Ke Sharsham Khalaq Kari O Ka Na
Da Shno Pato Na Da Sparlo Khoshbo Razi O Ka Na

Tola Maira Ba Zamong Chagay Ta Khamosha Shola
Os Pakay Hum Sok Lewani Tapay Kawi O Ka Na

Hagha Hujra Che Da Malgaro Pa Khaist Khkulay Wa
Os Pakay Hum Da Neemo Shpo Nastay Kavi O Ka Na

Da Deer Ikhlasa Bay Aksar Pa Musafar Jung Sho
Che Os Hum Haghase Melma Khalaq Pali O Ka Na

Kaka Ba Tool Warra Ratol Kra Da Akhtar Pa Manza
Ropay Di Wraka She Kho Os Hum Dasi Di O Ka Na

Ghani Da Teer Wakht Domra Deer Sochona Sa La Kaway
Bas Day Oda Sha Lewania Khob Darzi O Ka Na.

~ Ghani Khan Baba

Posted in , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment