Showing posts with label hussan. Show all posts

Pa Khafgan Ke Ye La Hussan Yew Pa Zar She

Pa Khafgan Ke Ye La Hussan Yew Pa Zar She,
Somra Khwand Kave Che Khkulay Marawar She,

Mohabbat We Da Kamzoro Khalqo Dasi,
Laka Gul Che Da Mashoom Pa Lass Ke War Shi,

Yawa Meena Za Bethola Warkawama ,
Nor Hisab Satam Janana Za Da Harr She,

Pa Ma Dasey Kaifiat She Che Ta Rashey,
Da Shakai Rojey Pa Wrazey Che Akhtar She,

Hagha Zay Hagha Manzar De Da Kato We,
"Abasin" Che War Dakhil Pa Samandar She.

Prof. Abasin Yousafzai

Posted in , , , , , , , , , , , | Leave a comment